Repræsentantskabsmøde i lokalrådet for Vonge-Kollemorten er afholdt d. 21.3.

Der har været holdt repræsentantskabsmøde i lokalrådet for Vonge-Kollemorten, og 28 personer valgte at bruge en aften i cafeen på Hærvejscentret, for at høre hvad der rører sig i vores lokalområde.

Dejligt at der er opbakning, også fra de fleste foreninger mv. som kort fortalte om, hvad der rører sig hos dem lige nu.

Såvel årsberegning fra lokalrådet som referat fra mødet kan ses herunder:

Referat fra repræsentantskabsmøde i lokalrådet for Vonge-Kollemorten

Årsberetningen er herunder:

Årsrapport for lokalrådet i Vonge-Kollemorten for 2017

(skrevet af Erna Storgaard marts 2018)

Der har været afholdt 7 møder i lokalrådet i 2017.

2 store projekter i vores område Som Ringe i Vandet har fyldt en del i 2017, dog mest for de 2 projektgrupper der konkret har arbejdet med udførsel.

Udvikling Hærvejscenter Kollemorten med 2 ekstra hytter samt bål hus
Udendørs fitness og ”klasselokale” ved stadion i Vonge, derudover legetårn ved skolen.
I alt fik vi ca. 550.000,- fra Vejle kommune, dertil 75.000,- til Vonge og 65.000,- til Kollemorten fra Friluftsrådet, samt støtte fra Støtteforeningen Hattehuset på ca. 120.000,-. Ud over 50.000,- til projektet i Vonge fra ØNIF og egne midler samt midler fra borgerforeningerne, så i alt mindst 900.000,- kr. er der investeret for i 2017 bare i disse 2 projekter.

Projektet i Kollemorten blev indviet d. 20. maj, hvor Vonge-Kollemorten Spejderne også havde et loppemarked og øvrige aktiviteter på pladsen, det var et godt arrangement, men lidt koldt (efter sigende)

Der er en lang liste over diverse tiltag, som kan gennemføres i vores område, den opdateres løbende, og kan ses via vores hjemmeside www.vonge-kollemorten.dk

Tilflytterarrangement afholdt på skolen i januar 2017 (og i Børnehaven, Kolbøtten i januar 2018), ikke så mange deltagere, men et godt arrangement.

Forskønnelse af vores lokalområde: Vi plantede blomsterløg for et par år siden, og er ikke kommet videre, har udskudt det, da der var gang i rigtig meget omkring udvikling i 2017, måske noget der skal tages op i 2018, måske i samarbejde med borgerforeningerne.

Kontakt med Vejle kommune omkring byggegrundene i Vonge, som har rygtet at være bundløse, dog noget kommunen afviser, og konkretiserer, at de ingen henvendelser har om byggegrunde, men rigtig gerne vil i dialog med eventuelle købere, dette er sidenhen meldt ud på Facebook mv.

Der har været kontakt med Vejle og Hedensted kommune om skiltning for Gudenåens og Skjernåens kilder, da der er et stort skilt på motorvejen, men ingen derefter, der er taget kontakt til kommunerne, men status er ukendt lige nu.

Møde med Vejle kommune om græsklipning mv. afholdes ca. hvert år, og har ikke været afholdt i 2017, da behovet ikke var der, men er i planerne for 2018. Det skal siges, at kommunen jo kun er ansvarlig for at holde kommunens arealer, hvilket godt kan være svært for os at udpege, så det er super med et møde engang imellem for at få dette fastlagt, og ændret efter behov, det er dog entydigt kommunen der bestemmer, hvad der gøres.

Musik café er ikke afholdt i 2017, idet lokalrådet har lavet en vurdering og desuden spurgt alle foreninger om interessen for dette, der var ingen respons, så det blev ikke afholdt i 2017, men har nogen ønske om at være primus motor i 2018, er man naturligvis velkommen til dette.

Digital inklusion: Med støtte fra Vejle kommune er der sat computere med printer osv. op hos vore købmænd. Meningen var at såvel lokale, som turister kunne bruge disse, vurderingen er dog at de ikke bruges så meget som ønsket, videre forløb arbejdes der på.

Hold naturen rent arrangement, afholdt d. 28. marts med udgangspunkt Kollemorten – her kunne vi godt ønske lidt større opbakning, så vær obs. på dette ved et kommende arrangement, som dog ikke er datofastlagt endnu.

Stiprojekt i Horsbjerg plantage blev opstartet, men det blev hurtig fastlagt, at tiden var ikke inde lige nu, så efterfølgende har gruppen omdannet sig til en ”ridestigruppe” ved området Hærvejen / Margrethediget mv. de styrer alt selv, og lokalrådet er således ikke blandet ind i projektet. De har søgt og fået midler fra Vejle kommunes stipulje på omkring 17.000,- kr.

Afholdt arrangement for højt uddannede tilflyttere i Vejle kommune (VEN = Expats Vejle Network), hvor vi i samarbejde med foreningen viste omkring 20 personer vores område, med start ved Gudenåens udspring, dernæst Øster Nykirke Kirke, Hærvejscentret (hytterne og bål hus, med frokost) så skolen, og afslutning på legepladsen i Vonge. Et fint arrangement, hvor de udenlandske tilflyttere fik inspiration til udflugter mv. og fik talt med en del personer fra vores lokalområde.

Peter og Solvognen besøgte Gudenåens kilder d. 7. juli. Et arrangement af historisk karakter, hvor flere museer i Give og Vejle var med, der var blandt andet badetøjs modeshow og rundvisninger ved de gamle badebassiner. Et godt arrangement, med masser af tilslutning fra såvel unge som ældre, vi var desuden heldige med vejret.

Min Landsby app er nu en del af vores lokalområde, der har været et enkelt møde med folkene bag appen, her var der ikke det store fremmøde, men vi har valgt at starte det op. Meningen er, at alle foreninger mv. skal bruge kalenderen til deres arrangementer osv., så det er nemt for andre at se på appen, desuden kan der lægges tekst ind som nyheder, og forskellige attraktioner mv. kan lægges ind, så turister mv. kan finde vej i vores område. Der skal flere på appen, og flere skal bruge kalenderfunktionen, dette er vigtigt for at få det fulde udbytte. (Kontakt gerne lokalrådet for yderligere).

Give cykelklub rettede henvendelse til os om et stort cykelløb i vores lokalområde, Extreme race, noget vi naturligvis sagde ja til, men ikke noget vi var blandet ind i. Lokalbefolkningen mærkede naturligvis arrangementet i form af lukkede veje, og masser af cyklister i området, dog ikke noget der var det store problem (efter vores vurdering)

Vælgermøde i samarbejde med Kollemortenhus d. 8. november i forbindelse med kommunalvalget, der var rigtig flot fremmøde, såvel af politikere som af borgere der ville høre nogle valgløfter. Tak for Kollemortenhus for godt samarbejde. (11 partier var med i panelet)

Cykelstigruppe er etableret, og har været i dialog med Vejle kommune om cykelsti mellem Kollemorten og Vonge, dog ligger vi lige nu som nr. 12 på listen over projekter i hele Vejle kommune, så der er ikke noget der tyder på at vi får det lige nu, og desværre heller ikke i 2019. (iflg. kommunens folk). Vurderingen er, at vi afventer situationen lidt, der er ændret i kriterierne fra kommunens side, og det er ikke realistisk at vi kan rykke noget lige nu.

Der har været en del dialog med Vejle kommune om den tidligere børnehave i Vonge (Kasketten). Bygningen har været til salg i nogle år, og er i rigtig dårlig stand, så derfor er det nu besluttet at kommunen sørger for nedrivning, hvad der efterfølgende skal ske med arealet ved vi endnu ikke.

Henvendelse til lokalrådet omkring seniorboliger i vores lokalområde, så hermed en opfordring til at de der måtte have interesse i noget sådant melder sig til lokalrådet, som formidler kontakt mellem de med interesse.

Vi har drøftet samling af vores område en del, og vil gerne etablere en gruppe der arbejder videre med dette, for vi er et lokalområde, men mangler lige det sidste i forhold til at være samlet, måske nogle kunstnere eller andre kan komme ind over. Der kan evt. laves et fysisk kendetegn for vores område, som vi identificerer os med.

Foreningsbladet er som vanligt udkommet 4 gange i 2017, og har nu valgt at lægge trykning hos STEP, Give (tidligere Give avis), da vi også skal finde ny metode til omdeling, noget de sikkert kan være behjælpelige med, vi er i forhandlinger, men flytter tryk under alle omstændigheder. Stor tak til redaktionen, der gør et stort stykke arbejde for at få interessante ting i bladet. (Det er efterfølgende kommet frem, at omdeling ikke kan laves med så “få” blade, da der fra distributionsfirmaerne er krav om mindst 1500 stk. i oplag, så vi efterlyster alternative løsninger lokalt – har du en ide, så meld dig gerne.

Vi har givet høringssvar på Vejle kommunens Politik for udvikling af lokalområder og landdistrikter 2018-2021, her gør vi opmærksom på, at vi ser samarbejdet med kommunen som fint, og at vi gerne vil vide mere om hvad Vejle kommune ”vil med lokalområderne” og ikke kun hvad vi vil lokalt.

Til sidst stor tak til alle samarbejdspartnere og hele bestyrelsen i lokalrådet, det har igen været et aktivt år, som på ingen måde kunne lade sig gøre, uden alle de engagerede borgere i vores lokalområde, det er skønt at være en del af.

Logo lokalråd 2016

 

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.